125/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. května 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
125

ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi


Čl. I

        V § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), se odstavec  6 zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU