118/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Částka: 051 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 30. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 29. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

118

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 a § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 65 odst. 8 písm. d) a § 70 odst. 6 zákona:

Část první

Změna vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Čl. I

§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., se slova výstražné doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy nahrazují slovy a výstražné světelné zařízení.

Část druhá

Změna vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Čl. II

V příloze č. 1 bodě 23 větě první vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., se slova modré barvy zrušují.

Část třetí

Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Hamáček v. r.

MENU