117/2019 Sb.Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. května 2019 Autor předpisu: Národní rozpočtová rada
Přijato: 18. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 2. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
117

SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady

ze dne 18. dubna 2019
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu        Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2018 na úrovni 32,71 % HDP.Předsedkyně Národní rozpočtové rady:
doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.

MENU