115/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 26. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů
do Národního zdravotnického informačního systému        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 74 odst. 1 písm. o) a § 78 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

        Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, se mění takto:

        1.  V § 3 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

        2.  V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU