114/2019 Sb.Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Částka: 049 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
114

VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2019
o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Nastavitelné parametry přerozdělování

        Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Obsah, struktura a formát předávaných údajů

        (1)  Údaje nezbytné pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a)   anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)   registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Nastavitelné parametry přerozdělování
§ 2 - Obsah, struktura a formát předávaných údajů
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Nastavitelné parametry přerozdělování
Příloha č. 2 - Požadavky na obsah, stukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
Zavřít
MENU