111/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. března 2019 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

ZÁKON
ze dne 12. března 2019,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu


Čl. I

        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna notářského řádu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna daňového řádu
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o státní službě
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hazardních hrách
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o centrální evidenci účtů
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XLI  
Zavřít
MENU