107/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
107

VYHLÁŠKA
ze dne 4. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst.  7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, se mění takto:

        1.  V § 1 odst.  1 se slova „do funkce“ nahrazují slovy „na vedoucí pracovní místo“, slova „konkursního řízení (dále jen „konkurs“)“ se nahrazují slovem „konkursu“ a slovo „konkurs“ se nahrazuje slovy „konkursní řízení“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU