102/2019 Sb.Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 10. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 170/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 27. dubna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
102

VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2019
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování


        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2018.


Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 2

        (1)  Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 6 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2018 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

        (2)  Náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení minimální paušální sazbou za jeden den hospitalizace uvedenou v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. b) vyhlášky č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 3  
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU