101/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. dubna 2019 Autor předpisu:
Přijato: 1. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

101

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. dubna 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb., se mění takto:

1

V § 2 písmeno r) zní:

r

činnosti

1

příslušníka Vojenské policie při zpracovávání znaleckých posudků podle zákona o znalcích a tlumočnících, nebo

2

při ostraze a obraně areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů,

2

V § 2 písm. u) se slova ostraze a obraně areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů, nebo při zrušují.

3

V § 2 písm. z) bodě 1 se slovo nebo zrušuje.

4

V § 2 písm. z) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se bod 3, který zní:

3

výsadkových a průzkumných jednotek určených k zasazení do týlu nepřítele padákovým výsadkem včetně činností zabezpečujících jejich komplexní přípravu a výcvik.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

MENU