101/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. dubna 2019 Autor předpisu:
Přijato: 1. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
101

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. dubna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností
a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie
a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.        Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno r) zní:

„r)   činnosti

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU