100/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2019 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
    
100

ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy

        Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 197/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst.  1 se za závorku vkládají slova „a náhrad škod způsobených v letech 2018, 2019 a 2020 kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo L.) na rybách“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU