98/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
98

ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:


㤠8

Řízení o uložení preventivních opatření
nebo nápravných opatření

        (1)  Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření zahájí příslušný orgán

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU