97/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
a o změně některých zákonů (transplantační zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna transplantačního zákona

        Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 10a odstavce  2 a 3 znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna transplantačního zákona
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU