85/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU