54/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 18. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

VYHLÁŠKA
ze dne 18. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 1 písm. f) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. a vyhlášky č. 82/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se za slova „o koupi“ vkládají slova „hmotné nemovité věci“ a za slova „svých internetových stránkách“ se vkládají slova „a na internetových stránkách Úřadu“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU