53/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 7. února 2019 Nabývá účinnosti: 21. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 7. února 2019
o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byla u něj uložena Kolektivní dohoda vyššího stupně, uzavřená dne 12. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami

  Odborovým svazem státních orgánů a organizací, zastoupeným předsedou Bc. Pavlem Bednářem,

  Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády, zastoupeným předsedkyní Mgr. Renatou Kořínkovou,

  Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, zastoupeným předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou,

  Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, zastoupeným předsedou Mgr. Františkem Dobšíkem,

  Asociací samostatných odborů ČR, zastoupenou předsedou Bohumírem Dufkem

. . .

Zavřít
MENU