39/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. února 2019 Nabývá účinnosti: 2. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
39

VYHLÁŠKA
ze dne 8. února 2019,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony        Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) bodů 1 a 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU