32/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. února 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
32

ZÁKON
ze dne 22. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákoníku práce


Čl. I

        Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 181/2018 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XXII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ  
Čl. XXIII - Účinnost
Zavřít
MENU