28/2019 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 22. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
28

VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2019
o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné
Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 a k provedení § 27 odst. 1 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 77/2012 Sb. a zákona č. 136/2017 Sb.:


§ 1

        Seznam odborných úkonů, které jsou prováděny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a výše úhrady výdajů za ně jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Seznam odborných úkonů, které jsou prováděny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a výše úhrady výdajů za ně
Zavřít
MENU