28/2019 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 22. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU