1/2019 Sb.Nařízení vlády o oborech státní služby

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. ledna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2018

o oborech státní služby

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb.:

§ 1

Obory státní služby

Obory státní služby jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Přechodná ustanovení

(1) Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, uvedeném ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby uvedeném na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. uvedený ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby uvedený na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Obory státní služby

Příloha PDF (121 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Převodní tabulka oborů státní služby

Příloha PDF (212 kB)
MENU