1/2019 Sb.Nařízení vlády o oborech státní služby

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. ledna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018
o oborech státní služby


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb.:


§ 1

Obory státní služby

        Obory státní služby jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Obory státní služby
§ 2 - Přechodná ustanovení
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obory státní služby
Příloha č. 2 - Převodní tabulka oborů státní služby
Zavřít
MENU