59/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Částka: 039 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. května 2012 Nabývá účinnosti: 5. června 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2012 byla v Ženevě přijata změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států1).

        Se změnou Protokolu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změny Protokolu.

        Změna Protokolu vstoupila v platnost na základě článku 13 odst.  4 Protokolu dne 5. června 2013 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění změny Protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijatý v Göteborgu dne 30. listopadu 1999, byl vyhlášen pod č. 81/2010 Sb.m.s. Oprava českého překladu Protokolu byla vyhlášena pod č. 58/2019 Sb.m.s.

. . .

Zavřít
MENU