58/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Částka: 039 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje opravu českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu 1999 a vyhlášeného pod č. 81/2010 Sb.m.s.

        V článku 7 odstavci  1 písm.  a) se slova „výkonného sekretariátu“ nahrazují slovy „výkonného tajemníka“.

        V článku 7 odstavci  1 písm. b) se slova „výkonného sekretariát“ nahrazují slovy „výkonného tajemníka“.

        V článku 13 odstavci  2 se slova „výkonnému sekretariátu“ nahrazují slovy „výkonnému tajemníkovi“.

        V článku 13 odstavci  2 se slova „výkonný sekretariát“ nahrazují slovy „výkonný tajemník“.

. . .

Zavřít
MENU