53/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Částka: 036 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. července 2014 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU