51/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)

Částka: 034 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
51

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s.        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2019 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)1).

        Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. listopadu 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


_______________________________
1)
Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU