50/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. června 2019 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. června 2019 byla v Podgorici podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 3 dne 2. srpna 2019. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 13. dubna 1989.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci
. . .

Zavřít
MENU