49/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. září 2019 Nabývá účinnosti: 11. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
49

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 2019 byla v Podgorici podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.

        Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on the Settlement of the Debt of Montenegro towards the Czech Republic
Příloha PDF (285 kB)PŘEKLAD
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
Příloha PDF (231 kB)

MENU