48/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 25. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU