48/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 25. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
48

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 2019 bylo v Minsku podepsáno Správní ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 20181).

        Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 15 dne 1. října 2019.

        České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

_______________________________
1)
Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018, byla vyhlášena pod č. 47/2019 Sb.m.s.SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ O POUŽÍVÁNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BĚLORUSKOU REPUBLIKOU O DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ ZE 14. BŘEZNA 2018
. . .

Zavřít
MENU