47/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 14. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
47

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. března 2018 byla v Minsku podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 25 dne 1. října 2019.

        České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BĚLORUSKOU REPUBLIKOU O DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ
Příloha PDF (2279 kB)

MENU