45/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky

Částka: 030 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 10. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
45

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2012 byl v Soulu přijat Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky.

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 29. května 2019, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 12. července 2019.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 25. září 2018. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce  2 téhož článku dne 10. října 2019.

        Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU