43/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. června 2000 Nabývá účinnosti: 3. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2000 byla v Ženevě přijata Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního ředitele Mezinárodního úřadu práce, depozitáře Úmluvy, dne 3. července 2017.

Při ratifikaci Úmluvy byla učiněna následující prohlášení:

1

V souladu s článkem 4 Úmluvy stanoví Česká republika délku mateřské dovolené na 28 týdnů.

2

V souladu s článkem 2 Úmluvy je z rozsahu aplikace Úmluvy vyloučena kategorie žen vykonávajících práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

V souladu s článkem 2 odst. 3 Úmluvy bude prohlášení č. 2 uvedeno v první zprávě o plnění této Úmluvy předložené podle článku 22 Ústavy Mezinárodní organizace práce.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 7. února 2002. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 3. července 2018.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

International Labor Conference

Convention 183 concerning the revision of the maternity protection convention (revised), 1952, adopted by the conference at its eighty‑eighth session, geneva, 15 june 2000

Příloha PDF (385 kB)

PŘEKLAD

Mezinárodní organizace práce

ÚMLUVA č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952 přijatá organizací na jejím 88. zasedání v Ženevě dne 15. června 2000

Příloha PDF (407 kB)
MENU