41/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely

Částka: 027 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 24. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU