38/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Částka: 024 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2017 ‑ 2018 byly v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijaty změny a doplňky přiložených Předpisů Dohody ADN.

Změny a doplňky přiložených Předpisů Dohody ADN vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidované Dohody ADN, zahrnující výše uvedené změny a doplňky, a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 26. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb.m.s.

Změny a doplňky předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z r. 2010, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011, byly vyhlášeny pod č. 64/2012 Sb.m.s.

Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2010 ‑ 2012, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013, byl vyhlášen pod č. 59/2013 Sb.m.s.

Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2012 ‑ 2014, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015, byl vyhlášen pod č. 31/2015 Sb.m.s.

Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2014 ‑ 2016, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2017, byl vyhlášen pod č. 42/2017 Sb.m.s.

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)

Příloha PDF (14901 kB)

PŘEKLAD

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

(české znění včetně příloh)

Příloha PDF (20295 kB)
MENU