38/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Částka: 024 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU