37/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 25. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU