36/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)

Částka: 022 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 1. října 2017 Nabývá účinnosti: 5. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb.m.s. a č. 46/2008 Sb.m.s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2017 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I ‑ Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 ‑ Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1.

S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I Českou republikou.

Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2018. Pro Českou republiku vstoupilo nové znění Přílohy I v platnost dne 5. června 2019.

Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I platné od 1. ledna 2017 a vyhlášené pod č. 80/2017 Sb.m.s.

Anglické znění nového znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. října 2005 v Paříži, byla vyhlášena v anglickém znění a s překladem do českého jazyka pod č. 58/2007 Sb.m.s. Nové znění překladu Úmluvy do českého jazyka bylo vyhlášeno pod č. 46/2008 Sb.m.s.

Annex I

World antdoping code the 2018 prohibited list ‑ international standard

Příloha PDF (512 kB)

Příloha I

Světový antdopingový kodex

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 ‑ Mezinárodní standard

Příloha PDF (524 kB)
MENU