35/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

Částka: 022 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 16. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2018 byl v Praze podepsán Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci1.

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 16. května 2019.

        České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

_______________________________
1
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007, byla vyhlášena pod č. 74/2010 Sb.m.s.

PROTOKOL PRODLUŽUJÍCÍ A UPRAVUJÍCÍ DOHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI
. . .

Zavřít
MENU