33/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 7. června 2017 Nabývá účinnosti: 2. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2017 byla v Hanoji podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 3. května 2019.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 7 dne 2. července 2019.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB

Příloha PDF (471 kB)

TREATY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

Příloha PDF (520 kB)
MENU