24/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Částka: 018 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
24

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2018 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob1).

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 4 dne 1. června 2019.

        České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

_____________________________
1)
Úřední věstník Evropské unie L 334, 19. 12. 2007, s. 1


PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MAKEDONSKÉ REPUBLIKY K PROVÁDĚNÍ DOHODY O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB
Příloha PDF (423 kB)PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE IMPLEMENTION OF THE AGREEMENT ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION
Příloha PDF (502 kB)

MENU