17/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Částka: 012 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 24. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


17

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží
na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb.m.s.        Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb.m.s.

        V článku 11 odst. 3 změny Úmluvy TIR má být místo:

        „Čl. 11 odst. 3

        Místo „tříměsíční“ se rozumí „měsíční“.“

        správně uvedeno:

        „Čl. 11 odst. 3

        Místo „tři měsíce“ se rozumí „jeden měsíc“.“

Zavřít
MENU