16/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 2. října 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 29. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1997, byl přijat Revidovaný text Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951 a revidované na 20. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1979.

Listina o přijetí revidované Úmluvy byla uložena u generálního ředitele Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, depozitáře Úmluvy, dne 4. dubna 2001.

Revidovaná Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XXI dne 2. října 2005 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění revidované Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION

(New Revised Text approved by FAO Conference at its 29th Session ‑ November 1997)

Příloha PDF (1165 kB)

PŘEKLAD

Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin

(Nový revidovaný text schválený konferencí FAO na jejím 29. zasedání ‑ listopad 1997)

Příloha PDF (1165 kB)
MENU