8/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Částka: 006 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 7. června 2017 Nabývá účinnosti: 12. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2017 byla v Hanoji podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 12. února 2019.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Příloha PDF (562 kB)

AGREEMENT between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Cooperation in Combating Crime

Příloha PDF (602 kB)
MENU