7/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. února 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. října 2018 Nabývá účinnosti: 9. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
7

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2018 byla v Monaku přijata změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů1).

        Změna vstoupila v platnost na základě čl. VII odst. 5 Dohody dne 9. prosince 2018 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


______________________________________
 1) Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Londýně dne 4. prosince 1991, byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb. Změna Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bristolu dne 26. července 2000, byla vyhlášena pod č. 137/2002 Sb.m.s. Změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bruselu dne 17. září 2014, byla vyhlášena pod č. 14/2016 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU