4/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019

Částka: 002 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. ledna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,

        kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb.m.s.
o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou
o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 6. prosince 2018 a 28. prosince 2018 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) stanoven počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2019, na 1 150 občanů z každého státu.

_______________________________
1)
Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb.m.s.; skutečnosti důležité k provádění Dohody byly oznámeny pod č.
Zavřít
MENU