333/2018 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka: 161 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 19. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 358/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


333

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2018

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a

jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b

osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a

82 Kč, trvá‑li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b

124 Kč, trvá‑li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c

195 Kč, trvá‑li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a

82 Kč až 97 Kč, trvá‑li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b

124 Kč až 150 Kč, trvá‑li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c

195 Kč až 233 Kč, trvá‑li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a

33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b

37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c

33,60 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.‑Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Zavřít
MENU