332/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Částka: 161 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
332

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.


        Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5 zrušují.

Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4 až 8.

        2.  V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU