307/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU