280/2018 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 5. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
280

VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2018
o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu
a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. j) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

        Lékař může po získání odborné způsobilosti bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v rámci poskytování zdravotních služeb

a)   provádět klinické vyšetření pacienta, zahrnující také získání anamnézy a fyzikální vyšetření bez samostatného rozhodování o dalším léčebném postupu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU