279/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 386/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 26. září 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani
z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:


Čl. I

        Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 11 písm. a) se za slova „regulačního plánu“ vkládají slova „ , který nenahrazuje územní rozhodnutí,“.

        2.  V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m2

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU