271/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 30. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
271

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

        (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rohová (dále jen „národní přírodní rezervace“).

        (2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci  3, určené k ochraně

a)   přirozených lesních ekosystémů suťových lesů a bučin,

b)   skalních ekosystémů skal a drolin,

c)   biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich populací,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyhlášení národní přírodní rezervace
§ 2 - Bližší ochranné podmínky
§ 3 - Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Rohová
Příloha č. 2 - Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rohová
Příloha č. 3 - Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Rohová a jejího ochranného pásma - severní část
Zavřít
MENU