269/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 30. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
269

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

        (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka V Jezírkách (dále jen „národní přírodní památka“).

        (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci  3, určený k ochraně

a)   travinných ekosystémů luk a pastvin,

b)   mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a vegetace parožnatek,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyhlášení národní přírodní památky
§ 2 - Bližší ochranné podmínky
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky V Jezírkách
Příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky V Jezírkách a jejího ochranného pásma
Zavřít
MENU