263/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Částka: 134 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. listopadu 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
263

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. listopadu 2018,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě


Čl. I

        Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 2 se číslo „400“ nahrazuje číslem  „500“.

        2.  V § 8 odstavce  2 a 3 znějí:

        „(2)  Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a)   I. 500 až 1 300 Kč,

b)   II. 750 až 2 500 Kč,

c)   III. 1 250 až 5 000 Kč,

d)   IV. 1 880 až 7 500 Kč,

e)   V. 2 500 až 10 000 Kč.

        (3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU