254/2018 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
254

VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2018
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2019 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, se zrušuje.§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2019
Příloha PDF (239 kB)

MENU