254/2018 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 310/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


254

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2018

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2019 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2019

Příloha PDF (239 kB)
Zavřít
MENU